משעבוד לגאולה

מצוות הסיפור ביציאת מצרים

פסחים קט"ז

פסחים קט"ז

הרב יאיר וסרטיל | ניסן התשע"ג