משעבוד לגאולה

גאולה בחיפזון או 'קימעא קימעא'?

לא רק בפסח, בתקופות רבות בתולדות האומה הגיעה הגאולה במהירות.

הרב ישראל אריאל | ניסן תשע"ב