שמות

יופי - שלמות פנימית וחיצונית

כיצד ראיה חיצונית מעידה על הראיה הפנימית? "ותרא אותו כי טוב"-מה המיוחד ביופיו של משה? משה שנולד שלם ומושלם נולד גם מהול; לפני החטא לא הייתה הפרדה בין היופי הפנימי לחיצוני;

הרב משה ארנרייך | כ"ג בטבת תשס"ג