שמות

לחיות באמונה

פרשת שמות

הגעה למצב של עבדות לה' יתברך דורשת מאמץ.

הרב יהושע שמידט | תמוז התשס"ח