בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
11 שיעורים
  undefined
  31 דק'
  העמק דבר על הפרשה

  העמק דבר פרשת שמות חלק ב'

  באור המילה "חדש" היה צ"ל אחר, באור המילה "ידע". מה הסיבה שגרמה לפרעה לשעבד את בנ"י מצד פרעה, לאור הנחת היסוד שהנצי"ב הניח לעיל(נאמר בשיעור של אתמול) שעמ"י התקרב למצרים ורצה להדמות להם שואל הנצי"ב מה היה החשש של פרעה שעמ"י ילחם במצריים. באור המילה "עם" ומדוע נכתבה. החשש של פרעה שעמ"י ינצל זמן מלחמה של המצרים נגד עם אחר ואז ילחם באנשי החיל שנשארו במצריים יבוזום ויעלו מן ארץ מצריים. 2 באורים למילים "שרי מיסים". ג הדברים שהמצרים חששו מכך שיקרו לעמ"י , ד" סיבב את הדברים שדווקא ע"י מעשי המצריים הם יקרו. חידושו של הנצי"ב שהיו שני סוגי עבודות פרך 1 לחשובים שבבנ"י ו1 לשאר עמ"י . שלב ב בתכנוני פרעה: המעטת הנפשות אצל בנ"י. הסבר הנצי"ב שע"פ הפשט שפרה ופועה היו המילדות הראשיות אצל בנ"י אך לא היחידות, והדרש שרש"י מביאו יצא מכך שכתוב פעמים "ויאמר".

  הרב חיים כץ | י"ט טבת תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  העמק דבר על הפרשה

  העמק דבר פרשת שמות חלק א'

  ספר שמות הנו המשך ישיר של ספר בראשית, באור המילים "בני ישראל" האם הכוונה לאומה הישראלית, או לבני יעקב אבינו? באור דברי חז"ל במדרש שיצחק נקרא ישראל והבנת הפסוק ע"פ דברי חז"ל. באורו של הנצי"ב מדוע דווקא כאן נקרא יצחק בשם ישראל (ע"פ דברי חז"ל הנזכרים לעיל) , באורו של הנצי"ב מדוע התורה מזכירה את שהות יוסף במצריים לא בסמיכות לשאר בני יעקב, (2 סוגי הנהגה 1 בא"י ו1 במצריים), באור המילים "וישרצו ויעצמו במאוד מאוד", הבחנה בין הביטוי "במאוד מאוד" המוזכר בפרשתנו לבין הביטוי "מאוד מאוד" המוזכר בפרשת המרגלים. באור המילה "אותם" האם זו כל ארץ מצריים או רק ארץ גושן, ויסוד הנלמד בידי הנצי"ב מכאן ש"אם היהודים לא נבדלים בעצמם מבין הגויים, הגויים מבדילים אותם, וזו הסיבה ש"בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקב"ה מצילנו מידם".

  הרב חיים כץ | י"ח טבת תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  שמות

  רמב''ן על פרשת מסעי - חלק א'

  האם לדעת הרמב"ן ישנה מצוות עשה ליישב את ארץ ישראל? מה יקרה אם עמ"י לא יישב את הארץ? כיצד אמורים להיראות המגרשים שסביב לערי הלויים?

  הרב חיים כץ | כ"ח תמוז תשפ"ב
  undefined
  35 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  פירוש הרמב"ן על פרשת שמות חלק ב'

  כיצד ידעה בת פרעה שמשה יהודי? איך נודע שמשה הרג את המצרי בשם המפורש? מה עבר על משה רבנו בשנים בהן הוא נמלט מפרעה?

  הרב חיים כץ | י"ט טבת תשפ"ב
  undefined
  33 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  פירוש הרמב"ן על פרשת שמות חלק א'

  מהו עניינו של ספר שמות? מה היה התחכום בגזרותיו של פרעה? מדוע מרים ואהרן רקדו בחתונתם של הוריהם?

  הרב חיים כץ | י"ח טבת תשפ"ב
  undefined
  44 דק'
  שמות

  מה יתאונן אדם חי

  שיעור כללי -שיחה

  שיעור כללי -שיחה

  הרב חיים כץ | י"ז טבת תשע"ט
  undefined
  44 דק'
  שמות

  צדיק וישר

  ביאור המדרש לגבי ואלה שמות מוסיף על הראשונות על ידי ביאור ההבדל שבין מידתהצדיק והישר. ביאור האחדות המופיעה בבריאה ע"י מציאות של עמ"י

  הרב חיים כץ | ט"ו טבת תשע"ח
  undefined
  26 דק'
  שמות

  הארות הגאולה בתוך הגלות

  שפת אמת לפרשת שמות

  על ידי היגיעה מגיעים לשלמות וכן גם הגלות שהיא הכנה לגאולה. המשתתף בצער הזולת זוכה ורואה בתוך הגלות את הארות הגאולה.

  הרב חיים כץ | י"ז טבת תשע"ב
  undefined
  38 דק'
  שמות

  גאולה מתוך גלות

  שפת אמת לפרשת שמות

  "וידע אלוקים" - הכרת סגולת ישראל הפנימית. "כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ" - מתוך ומכח הגלות והייסורים באה הגאולה.

  הרב חיים כץ | י"ג טבת תשע"ב
  undefined
  45 דק'
  שמות

  נושא בעול עם חברו

  האדם חייב לחוש ולהרגיש את מכאוביו ותחושותיו של חברו.

  הרב חיים כץ | י"ט טבת תשס"ז
  undefined
  47 דק'
  שמות

  האש והלהבה

  מדוע נבחרו דווקא בני יוסף להיות ככל השבטים? מדוע נזכרת מיתת יוסף באופן מיוחד? נראה בבירור שיוסף הוא מיוחד משאר השבטים. במה בדיוק?

  הרב חיים כץ | י"ט טבת תשס"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il