שמות

משה רבנו כנביא וכמנהיג

משה רבינו, בקבלתו את תפקיד ההנהגה, נבחן כרועה צאן, כמו דוד המלך, ומוצא את זיווגו ליד הבאר, כיצחק ויעקב (כך על פי המדרשים השונים). מה הדבר בא ללמדינו, ומה הוא אומר לגבי כישורי מנהיג? שלבי ההתקדמות וההתפתחות של משה בכנביא וכמנהיג.

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | תשס"ג