וארא

כוס חמישית בליל סדר פסח, מפני מה מוזגים?

הרב משה צוריאל | טבת תשס"ט