שיעורים נוספים

תוכנה של עבדות ותוכנה של מלכות

הרב הגאון שאול ישראלי זצ"ל | שבת הגדול תשכ"ג