רביבים

גן עדן, מצרים, ארץ ישראל: מסע התיקון של האדם

הדורות מאדם ועד אברהם לא מילאו את ייעודו של המין האנושי - להשלים את העולם ולתקנו בעבודת האדם * התמודדות האנושות עם קשיי הקיום בעקבות העונש "בזיעת אפיך תאכל לחם" הביאה להשתעבדות לחומריות ולשררה * בגלות מצרים עם ישראל פגש בשיא ההישגים החומריים, וגם בהידרדרות המוסרית שמביאה ההשתעבדות לקיום החומרי * התורה משחררת משעבוד היצר ומאפשרת לגלות את העומק הרוחני הגנוז בעבודת הקיום * מצוות השמיטה כביטוי לשחרור מהשעבוד לאדמה ולחומרנות, שמושג על ידי חיים בארץ ישראל תוך דבקות בתורה ובמצוות באדיבות העיתון בשבע

הרב אליעזר מלמד | ניסן התשע"ה