הלכות ספירת העומר

מקומו של "עלנו לשבח" בתפילה

שני מנהגים יש בשאלה מתי יש לומר ספירת העומר, לפני עלינו או אחרי. שורש מחלוקתם בהגדרת עניינה של התפילה עלינו לשבח.

הרב אביחי קצין | כד' ניסן תשס"ח