הכנה לחג השבועות

איך זוכים לאור של חג שבועות?

הרב אוריאל מועטי | ג' סיון תש"פ