הכנה לחג השבועות

ההכנה לקראת מתן תורה שבכל שנה ושנה

מתן התורה מתחדש בכל שנה ושנה, לכל יחיד ויחיד. לא די לקבל תורה, אלא יש לקבל גם את עולה של תורה. בימים שלפני חג השבועות מתחיל אורה של תורה להופיע, ועל כן ימים אלו מתאימים להתחזקות מיוחדת בלימוד התורה.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל