תנ"ך ונוספים

דויד המלך 'הכהן החדש'

הרב מרדכי הוכמן | סיוון תשע"ז