הכנה לחג השבועות

קבלת הגר

הרב הראשי דוד לאו | סיון תשפ