הכנה לחג השבועות

האור של שבועות

אורם של שלמי ציבור שמוקרבים על ידי ישראל בשבועות בלבד הוא אור התעלות העולם וחומריותו אל שורשו האלוקי המאחד.

הרב יצחק חי זאגא | י"א אייר תש"פ