מעמד הר סיני ומתן תורה

קבלת התורה - קבלת ה'אני העצמי'

הרב יוסף נווה | סיון תשפ"ב