מעמד הר סיני ומתן תורה

באיזו מגלשה לגלוש?

מה פתאום 'נעשה ונשמע'?

חז"ל שיבחו מאוד את דבריהם של ישראל "נעשה ונשמע". תגובה זו מעוררת התפעלות, אך גם השתאות גדולה - מה פשר הפזיזות הזו? כיצד יתכן לקבל את התורה לפני ששומעים מה כתוב בה, אולי היא לא מתאימה לנו?

הרב מיכאל ברום | ה' סיון תשס"ג