מעמד הר סיני ומתן תורה

מעמד הר סיני מלמד על הערכים המרכזיים של עם ישראל

ניתן בישיבת "בני צבי"

במעמד הר סיני התגלה שהערך הדתי והערך הלאומי בעם ישראל הם אחד.

הרב אורי שרקי | ג' סיון התשע"ה