מעמד הר סיני ומתן תורה

שבועות - זמן מתן תורתנו?

ספירת העומר משחזרת את ההשפעה החינוכית של מדידת המן בכלי שנקרא עומר. קרבן "שתי הלחם" בשבועות - כנגד "שני העומר" של המן שירד לשבת. לאחר שהתחנכנו לחדול מלהתעמר בעצמנו - וללקט מעבר למה שנצרך - אנו פנויים לחפש משמעות לחיינו. ואז ה' נותן לנו את התורה.

הרב מרדכי הוכמן | איר תשס"ט