מעמד הר סיני ומתן תורה

איך ללמוד את כל התורה בחצי שעה ביום?

הרב חגי לונדין | א' סיון תשפ"ג