מעמד הר סיני ומתן תורה

מושבע ועומד מהר סיני

המונח "מושבע ועומד מהר סיני" מופיע בתלמוד ובפוסקים פעמים רבות. הוא מביע את הרעיון שאדם מצווה ועומד על המצוות עוד מהר-סיני. להגדרה זו של המחויבות למצות יש השלכות רבות בהלכה.

הרה"ג יעקב אריאל | תשס"א