נשא

ההכנות למתן תורה

*התעכבות 50 יום לפני מתן תורה, להכנת ישראל. *מעלת האחדות. * סיבת הכפיה במתן תורה. *סגולת נתינת צדקה.

הרב נעים בן אליהו זצ"ל