הלכות שבועות

הנחיות לחג השבועות שחל במוצאי שבת

הרב רואי מרגלית | סיוון תשפ"ב