שיעורים נוספים

לקראת יום העצמאות ה-70

הרב יוסף כרמל | איר תשע"ח