עניינו של יום

העצמאות באור המציאות

הרב חיים כץ | תשס"א