עניינו של יום

יום העצמאות - חג האמונה

יום העצמאות - חוויה עכשווית של מפגש עם השגחת ה' על עמו.

הרב עזריאל אריאל | תשס"א