עניינו של יום

מהותו של יום העצמאות

הרב מיכאל יומטוביאן | איר תשע"ז