עניינו של יום

שמחה פשוטה וריאלית

לפני כל המשמעויות הרוחניות העמוקות, יש לשמוח על מה שקרה לנו ביום זה בצורה הפשוטה והריאלית.

הרב בני אלון | ה' אייר תשס"ו