תקופתנו בתהליך הגאולה

עקבתא דמשיחא

דעות גדולי ישראל על קדושת יום העצמאות; אתחלתא דגאולה ועקבתא דמשיחא.

הרב בני אלון | ד' אייר תשס"ח