בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
180 שיעורים
  undefined
  51 דק'
  בא

  קידוש החודש ומשמעות עם ישראל

  שיחת מוצ"ש פרשת בא תשפ"ד

  בכל התורה אם בי"ד טעו צריכים לחזור בהם, בקידוש החודש יש דין מיוחד שגם אם הם טעו זה חל. הרמב"ם מסביר שכיום החודשים חלים מכח עם ישראל שבארץ ישראל. פולמוס הסמיכה. הרב סולובייצ'יק מסביר שסנהדרין בעצם מייצגים את עם ישראל . עם ישראל מבטא את מלכות ה' בעולם

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א שבט תשפ"ד
  undefined
  פרשת שבוע

  מבט מעבר לזמן ולמקום!

  הרב יוסף כרמל | שבט תשפ"ד
  undefined
  31 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי לפרשת בא - חלק ב'

  באורו של רבנו בחיי למילה "לענות" שפרושה להיכנע. דרישת הקב"ה מן האדם הנה להיכנע מפניו. באורם של רבנו בחיי והרמב"ן לסדר התנהלות עשרת המכות במצריים, מתי החלו ומתי הסתיימו.

  הרב חיים כץ | ח' בשבט תשפ"ד
  undefined
  5 דק'
  בא

  מותניכם חגורים' ביציאת מצרים ובמלחמת 'חרבות ברזל'

  הרב יצחק בן יוסף | שבט תשפ"ד
  undefined
  5 דק'
  בא

  ממכות מצרים לט״ו בשבט פורים ולגאולתו

  הרב מאיר גולדויכט | שבט תשפ"ד
  undefined
  31 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי לפרשת בא - חלק א'

  האדם צריך להתבונן במעשיו ובפעולותיו מה יעשה ומה לא יעשה. דעת רבנו בחיי שכל פעולות האדם אשר יעשה בעוה"ז צריכות להיות למען אשר יוכל לעבוד את ד' ית' בצורה היותר טובה! קשיות הלב נובעת מן אכזריות ורוע ליבו של האדם.

  הרב חיים כץ | ז' בשבט תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  בא

  "החודש הזה לכם"

  "החודש הזה לכם" - מהות המצוות לכם. "שה לבית אבותם" - המדרשים מלמדים את גדל קרבתנו לה', ומרכבה לשכינה בכל מקום שנמצאים, אפילו במקומות הנמוכים ביותר - ארץ מצרים.

  הרב חיים בן שושן | ח' שבט תשפ"ד
  undefined
  2 דק'
  רגע בפרשה

  נס בלב ים - הנס ויום הזיכרון שלו

  רגע בפרשה | פרשת בא

  יציאת מצרים חייבת להיות בעוצמה ! הרב עודד מילר בסרטון לפרשת בא בסדרת "רגע בפרשה" מבית אתר ישיבה.

  הרב עודד מילר | ח' שבט תשפ"ד
  undefined
  39 דק'
  בא

  יציאת מצרים אירעה בשבילי

  שיחת מוצ"ש פרשת בא תשפ"ג

  הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו הרבה טוב, אך גם ברוב טובה איננו מסוגלים לעמוד, ועלינו להתכונן לכך על ידי עבודת ה' ותיקון המידות | כל אחד צריך לראות את יציאת מצרים כאילו כולה התרחשה עבורו, 'בשבילי נברא העולם!'

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו' שבט תשפ"ג
  undefined
  בא

  החודש הזה לכם - הכוח להתחדש

  הרב דוד דב לבנון | ו שבט תשפ"ג
  undefined
  בא

  שיטה בדוקה להברחת גויים רשעים!

  הרב נתנאל יוסיפון | שבט תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  בא

  העמק דבר פרשת בא חלק ב'

  באור המילים "בכור פרעה" ו"בכור השפחה", לבכור יש כח רוחני יותר חזק נאשר לאדם שאנו בכור, הקושי בפסוק "והייתה צעקה גדולה במצריים אשר כמוהו לא נהייתה וכמוהו לא תוסיף" שערבב לשון זכר ולשון נקבה, ישוב הנצי"ב לשאלה הזו. הסבר הנצי"ב שלעמ"י יש מעלה כ"כ גדולה לעמת הגויים, שגם אנשים שמצד עצמם לא היו ראויים לצאת ממצריים, נצלו בכדי שיהיו צוותא( מלשון חברה) לצדיקים. והנקודה הזאת באה לידי ביטוי בכך שהכלבים שתקו בזמן מכת בכורות. חידושו של הנצי"ב שרק החשובים בעמ"י נצטוו לא לצאת מבתיהם ולא כל העם , החידוש הזה נובע מן הגמרא בזבחים שדרשה, שמשה רבנו אמר לפרעה "וירדו כל עבדיך" ולא פרעה בעצמו מפני כבוד המלכות. הנצי"ב חוזר לפרש לפי הפשט שכל גדולי המדינה יתחננו לפני משה רבנו שיצאו כבר ממצריים, הסבר הנצי"ב על מה באה חורי האף של משה רבנו ולפי"ז ביאור מה הקשר בי הפרשה הזו לבין הפרשה הבאה הסמוכה אליה. ( פרשה הכוונה הקטע הבא בפרשתנו)

  הרב חיים כץ | ד שבט תשפ"ג
  undefined
  32 דק'
  בא

  העמק דבר פרשת בא חלק א'

  באור המילה "כלה" , פרעה יכנע לחלוטין מפני ה" אחר מכת בכורות,. חידוש הנצי"ב שהבקשה שעמ"י ישאיל מהמצרים כלי כסף וכלי זהב צריכה להישאר בשקט. מהי הסיבה לכך שבפרשתנו לא הוזכרו "שמלות" ואילו בפרשת שמות כן הוזכרו "שמלות? שאלה נוספת מהו הסיבה לשינוי שכאו הוזכרו הגברים ואילו בפרשת שמות לא הוזכרו הגברים? שאלה3 מדוע כאן הוזכרה "רעותה" ואילו בפרשת שמות הוזכר " שכנתה וגרת ביתה"? משה רבנו אהוב ומכובד בעיני עבדי פרעה והעם המצרי, ההודעה שהולכת להיות מכת בכורות לא נאמרה סמוך לביצוע, מי יצא להכות בכורי מצריים הקב"ה או המשחית? ישוב הסתירה בפסוקים בהקשר הנ"ל!

  הרב חיים כץ | ג שבט תשפ"ג
  undefined
  6 דק'
  בא

  "השלמת ציוד" במצרים, היתכן?

  הרב יצחק בן יוסף | ד שבט תשפ"ג
  undefined
  6 דק'
  בא

  מה עושה פרשת פדיון חמורים בתפילין

  הרב מאיר גולדויכט | ד שבט תשפ"ג
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  שֶׁלֹּא נִגְאֲלוּ אֲבוֹתֵינוּ מִמִּצְרַיִם אֶלָּא בִּזְכוּת אֱמוּנָה

  אלה שהאמינו בישועת ה' למרות היותם במדרגה נמוכה, יצאו ממצרים ונגאלו והקימו את בית המקדש, וארבע חמישיות שלא האמינו בישועת ה' בגלל חשבונות רבים - נשארו במצרים ונאבדו מעם ישראל עולמית.

  הרב שמואל אליהו | שבט תשפ"ג
  undefined
  54 דק'
  בא

  משמעות התפילין

  שיחת מוצ"ש פרשת בא תשפ"ב

  הרב עוסק במצוות קידוש החודש ובמשמעות של זה שזאת מצווה שהיא על בני ארץ ישראל שרק במקרי קיצון חכמי חוץ לארץ יכולים לקיים. בהמשך הרב עוסק במצוות תפילין ובמשמעות שלה (אות בין ישראל לה')

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו' שבט תשפ"ב
  undefined
  44 דק'
  בא

  מדרגת הבנים

  הרב עוסק בשיעור במדרגת העבדים ובמדרגה שלמעלה ממנה- מדרגת הבנים, לאותה מדרגה עם ישראל זכו רק כאשר אמרו שירה על הים. וכן מקור ההבדל בין ההלל שאנו אומרים בתפילה ושאנו מברכים לפניו לבין ההלל שאנו אומרים בליל הסדר שאנו לא מברכים לפניו, הוא שההלל שאנו אומרים בליל הסדר הוא שירה- מדרגת הבנים

  הרב חיים כץ | ט שבט תשפ"ב
  undefined
  35 דק'
  בא

  רמב"ן על פרשת בא - חלק ב'

  מה היא החשיבות העצומה של יציאת מצרים ומדוע אנחנו מזכירים אותה בכל כך הרבה מצוות? "מן הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים". מדוע בתורה החודשים נקראים רק במספרם? מדוע כיום אנו משתמשים בשמות בבליים לחודשים?

  הרב חיים כץ | ד' שבט תשפ"ב
  undefined
  33 דק'
  בא

  רמב"ן על פרשת בא - חלק א'

  מדוע המצרים לא הדליקו נרות במכת חושך? האם משה ופרעה באמת לא נפגשו מאז אמירת משה "לא אוסיף ראות פניך"? מה הייתה נשיאת החן של עם-ישראל בעיני המצרים?

  הרב חיים כץ | ג' שבט תשפ"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il