בא

הפלאפון שהסתתר על שולחן התלמיד

הרב דניאל קירש | שבט תשע"ט