בא

מה חדש?

במצוות קידוש החודש יש מאפייני יסוד של עם ישראל בעולם ושל עבודת ה' של האדם; סוד התמעטות הירח.

הרב יחזקאל פרנקל | שבט התשס"ה