בא

"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | תשמ"ו