בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
11 שיעורים
  undefined
  12 דק'
  בא

  חושך וקושי הלב

  שלושה רעיונות לפרשת בא

  1. הקב"ה אומר אל משה: בא אל פרעה ולא לך. מדוע דווקא במכת הארבה משתמש הקב"ה בניסוח זה? 2. במדרש כתוב שהחושך שבא על מצרים הוא מחושך של מעלה. היאך יתכן שיש חושך בעולמות העליונים? 3. הקב"ה מכביד את לב פרעה. האם קשיות לב היא דבר חיובי או שלילי?‮

  הרב אביחי קצין | ב' שבט תש"ע
  undefined
  4 דק'
  בא

  "ויקחו להם"

  מה ענינה של המצוה "ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית"?

  הרב אביחי קצין | ב' שבט תשס"ט
  undefined
  5 דק'
  בא

  הבחירה החופשית של פרעה

  מדוע שלח ה' את משה להתרות בפרעה הרי ה' הקשה את ליבו!

  הרב אביחי קצין | ב' שבט תשס"ט
  undefined
  5 דק'
  בא

  קורבנות מפרעה???

  פרעה מסכים לשלח את ישראל, אך אינו מסכים שיקחו את הצאן. משה בתגובה אומר לו: "גם אתה תתן בידינו זבחים ועולות ועשינו לה' אלוקינו". האמנם מתכוון משה לקבל קרבנות מפרעה?

  הרב אביחי קצין | כ"ט טבת תשס"ט
  undefined
  5 דק'
  בא

  "ויפן ויצא מעם פרעה"

  מדוע מתואר במכת ארבה "ויפן ויצא מעם פרעה" לפני שפרעה משיב על איומו?

  הרב אביחי קצין | כ"ט טבת תשס"ט
  undefined
  5 דק'
  בא

  "כי אני הכבדתי"

  מדוע הקב"ה מנמק למשה את ביאתו לפרעה "כי אני הכבדתי..." הלא כבר פעמיים ציווה הקב"ה למשה "בא אל פרעה" במכות צפרדע ודבר ושם לא נימק מדוע לבוא!

  הרב אביחי קצין | כ"ט טבת תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  בא

  חלוקת המכות

  מדוע נחלקו מכות מצרים לשתי פרשות, שבע מהן בפרשת וארא ושלוש בפרשת בא?

  הרב אביחי קצין | כ"ט טבת תשס"ט
  undefined
  5 דק'
  בא

  כוחה של מצווה

  בני ישראל במצרים שקעו במ"ט שערי טומאה; היאך יתכן ששתי מצוות די היה בהן כדי להצילם משקיעה זו?

  הרב אביחי קצין | כח' טבת תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  בא

  תקון לעבודה זרה

  בני ישראל נצטוו להזות מדם קרבן הפסח על המזוזות -"והיה לכם הדם לאות". מהי המשמעות של הסימן הזה עבור ישראל?

  הרב אביחי קצין | כח' טבת תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  בא

  אורה של הלבנה

  המצוה הראשונה שנצטוו ישראל היא המנין לאורה של הלבנה; ישראל נמשלו ללבנה; ייחודה של הלבנה בכך שהיא מאירה לא ביום אלא דווקא בלילה.

  הרב אביחי קצין | כח' טבת תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  בא

  המכה השמינית

  מדוע חולקו המכות בין הפרשיות ומתחילה פרשת בא במכה השמינית, מכת בארבה ולא במכת ברד בה מתחילה הסדרה האחרונה של המכות?

  הרב אביחי קצין | כח' טבת תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il