הלכות ירושלים והמקדש

"והכהן הגדול מאחיו"

מכון המקדש

מכון המקדש

רבנים שונים | אייר תשע"ו