עניינו של חג

חולה הסכרת שאכל סופגנייה - האם יברך?

הרב דניאל קירש | כסלו תשפ