עניינו של חג

גם לי אל

הרב יוסף נווה | א' טבת תשפ"א