עניינו של חג

בימים ההם ובזמן הזה

הרב דב בערל וויין | תשע"ב