עניינו של חג

שמחה בחנוכה

הקשרים שבין סוכות וחנוכה מצריכים לימוד מעמיק. רבות נכתב ברמז ובמפורש על נושא מעניין זה. ננסה לברר אחד מן ההקשרים הקשור לשמחה.

הרב יוסף כרמל | כסלו תשס"ו