עניינו של חג

ענייני החנוכה

חלק א

1 - הקדמה להלכות חנוכה - מהות החג. 2 - שני הניסים קשורים זה בזה. 3 - משמעות נס פך השמן. 4 - חשיבות החנוכה. 5 - שמחת החנוכה. 6 - איסור תענית.

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ב