עניינו של חג

סעודות בחנוכה

הסבר הטעמים לריבוי הסעודות בחנוכה, ואחדות ישראל בחנוכה דוקא.

הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כח כסליו תשנ"ט