עניינו של חג

משמעותו של נס פך השמן

מדוע נס חנוכה נעשה דווקא בשמן? מדוע נס פך השמן נעשה דווקא בפך שמן של הכהן הגדול? למה בחנוכה כולם מקיימים את מצוות הדלקת הנרות בהידור רב, ולא לפי עיקר הדין? מהי משמעות נס חנוכה בימינו?

הרב חנניה מלכה | תשס"ז