עניינו של חג

ימי הארת המנורה

על הקשר בין נרות חנוכה למנורת המקדש

על הקשר בין נרות חנוכה למנורת המקדש

הרב מנחם מקובר | כסלו תשע"ו