עניינו של חג

האור הגדול בנר הקטן של חנוכה

*חילוק בין חגים דרבנן לחגים דאורייתא ובין חנוכה לפורים. *ביאור מחלוקת ב"ש וב"ה בדרך של סור מרע ועשה טוב.

הרב ש. יוסף וייצן | כ"ד כסלו תשע"ו