עניינו של חג

הבית כנגד הרחוב

העמקה במשמעויות העולות מהטלת מצוות נר חנוכה על כל בית ובית ולא על היחיד, לאור זה המשמעות הכפולה והמשולשת של ההדלקה דווקא על פתח הבית מבחוץ. וכן העמקה במשמעות "הרואה נר חנוכה מברך" ובהרמוניה שבין נס הנרות לנס הניצחון במלחמה על יוון ותרבותה.

הרב אלקנה ליאור | כ"ד כסלו תשע"ד