עניינו של חג

מחנוכה עד הפקק בשער יפו

מה הקשר בין חג סוכות לחג החנוכה? כיצד הדליקו ישראל את הנרות בשנים הראשונות לאחר חזרתם למקדש, לפני מחלוקת בית שמאי ובית הלל? ומה הקשר של כל זה לפקק התנועה שהיה ברחוב יפו?

הרב מאיר גולדויכט | תשס"ו