עניינו של חג

פרשת מקץ, שבת חנוכה- ענייני חג חנוכה

בית מדרש ג. אסף | כסלו תשע"ח