רביבים

גמילות חסד וגילוי שכינה

בגמילות חסדים עם הזולת יש בחינה של גילוי שכינה, לעיתים אף יותר מהשגות רוחניות שאנשים מתאווים אליהן , החיבה הגדולה שרחש הרבי מלובביץ' לר' אריה לוין ולסיפורים על מעשי החסד שלו , גם למי שנוסעים זמן ארוך בכבישי ארצנו אין לברך ברכת הגומל , מעדויות שהתקבלו עולה כי הרב נויבירט נאלץ לשנות מפסקיו בשמירת שבת כהלכתה מפני המחלוקת, אך לא חזר בו עקרונית מפסקי ההלכה.

הרב אליעזר מלמד | תמוז תשפ"ג