מצוות לימוד תורה

התחזקות בלימוד התורה, ועבודה על המידות גם מתוך קושי

שכרו של האדם שלומד תורה מתוך קושי גדול לאין ערוך - חשיבות לימוד התורה מתוך שמחה. חשיבות הדוגמא האישית בקבוצה של אנשי תורה.

הרב בנימין פינקל | י"א אדר א' התשע"ד