א"י נקנית ביסורים

הקמת ישיבות ויישובים כנקמה

שלושים לנרצחי הטבח בישיבת מרכז הרב

המדינה צריכה לעשות דבר, על כל יהודי שנהרג להקים עוד ישיבה עוד ישוב, עוד תקציב לישיבות, זו נקמה של בן אדם; על הלימוד תורה של בני הישיבות כל העולם עומד, "אל נקמות ה'".

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | ר"ח ניסן תשס"ח